Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

KERAMIKAS SIMPOZIJS (2016. gada 5.-20. augusts)

IV Starptautiskais keramikas mākslas simpozijs

„CERAMIC LABORATORY”

2016. gada 5.-20. augusts, Daugavpils

 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs sadarbībā ar biedrību „Daugavpils Māla mākslas centrs” aicina māksliniekus pieteikties IV Starptautiskajam keramikas mākslas simpozijam „CERAMIC LABORATORY”, kas tiek rīkots Rotko centra rezidenču programmas ietvaros.

Keramikas simpozija „CERAMIC LABORATORY” ietvaros, smeļoties iedvesmu gan Latvijas dabā un kultūrtelpā, gan personīgajā pasaulē, dalībnieki ir aicināti radīt unikālus keramikas mākslasdarbus pašu izvēlētajā materiālā un tehnikā, taču ar vienojošu tēmu, kas norāda uz eksperimentēšanu mākslā. Simpozija mērķis ir kopīgiem spēkiem radīt radošo laboratoriju, kurā mākslinieki eksperimentēs un cits ar citu dalīsies pieredzē dažādās. Izvēloties simpozija dalībniekus, priekšroka tiks dota māksliniekiem, kuri līdzās radošajam darbam piedāvās meistarklasi un/vai keramikai vai keramikas tehnoloģijām veltītu publisku lekciju, kas vēlāk tiks publicēta simpozija katalogā.

 

Simpozija mērķis: radīt unikālus laikmetīgās keramikas darbus, veidojot starptautiskās komunikācijas platformu keramikas mākslas nozarē.

 

Simpozija norises vieta un laiks: Daugavpils, Latvija, 2016. gada 5.-20. augusts

 

Simpozija dalībnieki: Simpozijā piedalās 15 profesionāli mākslinieki. Dalībnieku atlase notiek konkursa kārtībā uz iesūtīto materiālu pamata (pieteikuma anketa, CV un vizuālā informācija, kas iesniegta, ievērojot zemāk minētos noteikumus).

 

Simpozija dalībnieku atlases komisija:

 

Māris Čačka – mākslinieks, Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāja vietnieks

Maruta Raude – keramiķe, Latvija

Maxim Delia – keramiķe, Rumānija

Pınar Baklan Önal – keramiķe, Turcija

Maged Zaky Hassan – keramiķis, Ēģipte

Dicle Öney – keramiķe, Turcija

Ismet Yüksel – keramiķis, Turcija

Weronika Lucińska – keramiķe, Polija

Alberto Bustos – keramiķis, Spānija

 

Simpozija organizatori nodrošina:

1. Mākslinieku uzturēšanās izdevumus Daugavpilī (ēdināšana un viesnīca);

2. Telpas darbam (vienā telpā strādā vairāki mākslinieki);

3. Darba materiālus;

4. Publicitātes iespējas (radošā darba prezentācijas iespējas, informācija masu medijos, simpozija kataloga izdošana);

5. Atpūtas iespējas, ekskursijas pa pilsētu un tās apkārtni, iepazīšanās ar mākslas un kultūras iestādēm Daugavpilī;

6. Simpozija atklāšanas izstādi;

7. Simpozija noslēguma izstādi.

 

Mākslinieki nodrošina:

1. Ceļa izdevumus līdz Daugavpilij un atpakaļ;

2. Specifiskos darba materiālus un instrumentus;

3. Viena darba dāvinājumu Daugavpils Marka Rotko mākslas centram, kas tiks eksponēts simpozija atklāšanas izstādē;

4. Vismaz divu simpozija laikā radīto darbu dāvinājumu Daugavpils Māla mākslas centram.

 

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikums jāsūta elektroniski līdz 2016. gada 7. martam uz e-pastu ceramicsymposium@gmail.com  

 

Pieteikumā jāietver:

1. PIETEIKUMA ANKETA (Lejupielādēt);

2. CV;

3. Mākslinieciskās darbības prezentācijas materiālus: portfolio (vismaz 7 darbu fotogrāfijas, darbiem jābūt radītiem pēdējo 3 gadu laikā). Klāt var pievienot arī citus informatīvus materiālus elektroniskajā formātā (katalogus, atklātnes u.c.).

 

Vērtēšanas kārtība:

Simpozija rīkotāji izskatīs pieteikumus un izsūtīs ielūgumus uz III Starptautisko keramikas mākslas simpoziju līdz 2016. gada 15. martam.

Pieteikumi, kuri tiks iesūtīti pēc 2016. gada 7. marta, netiks izvērtēti.

 

Dalības apstiprināšana:

Mākslinieks apstiprina savu dalību simpozijā 5 dienu laikā pēc ielūguma saņemšanas, bet ne vēlāk par 2016. gada 20. martu.

Kontaktpersona:

Valentīns Petjko

ceramicsymposium@gmail.com