Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

Rotko centrs pavasara skolēnu brīvdienās aicina bērnus uz mākslas darbnīcām

PIRKSTIŅLEĻĻU darbnīcas notiks  18. martā 11:00 - 13:00 un 14:00 – 16:00 (divas dažādas grupas). Darbnīca bērniem vecumā no 10 gadiem. Dalības maksa 1,42 EUR. Dalībai darbnīcā jāpiesakās līdz 14. martam pa tālruni 65430273 vai elektroniski, norādot vārdu, uzvārdu, darbnīcu un darbnīcas laiku: viktorija.kozlovska@daugavpils.lv.

GLEZNIECĪBAS darbnīcas (akrila krāsas) notiks 20. martā 11:00 - 13:00 un 14:00 – 16:00 (divas dažādas grupas). Gleznošanas darbnīca bērniem vecumā no 7 gadiem. Dalības maksa 1,42 EUR. Dalībai darbnīcā jāpiesakās līdz 14. martam pa tālruni 65430273 vai elektroniski, norādot vārdu, uzvārdu, darbnīcu un darbnīcas laiku: viktorija.kozlovska@daugavpils.lv.