Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

Noma

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 11.18.punktam Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” informē, ka:

  1. Nenomā nekustamos īpašumus no privātpersonām vai kapitālsabiedrībām;
  2. Iznomā sekojošus nekustamus īpašumus:

2.1.     Neapdzīvojamās telpas 375.40 mplatībā SIA „Daugavpils bokseru klubs” reģ.Nr.41503015140

2.2.     Neapdzīvojamās telpas daļu 5,0 m2 platībā SIA EgoDizains” reģ.Nr.41503057106

2.3.     Neapdzīvojamās telpas daļu 1,0 m2 platībā SIA „Kafe seviss” reģ.Nr.40003419037