Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

Gada balva nominācijā KULTŪRA

 

 

 

 

 

 

Apsveicam Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāja vietnieku Māri Čačku ar saņemto apbalvojumu „Gada balva” nominācijā KULTŪRA par ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstībā un sasniegumiem 2014. gadā, kā arī par veiksmīgu Rotko zīmola popularizēšanu starptautiskā līmenī.