Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

Ilona Šauša "UN TAD"

Ilona Šauša - 1965. gadā Ilūkstē dzimusī Daugavpils māksliniece – „multimāksliniece”, taču pirmām kārtām keramiķe. Mākslu I. Šauša apguva Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolā (1983-1986). Papildu praksi keramikā ieguva Malagā (Spānija). Māksliniece strādājusi par pedagoģi Daugavpils Mākslas skolā (1986-1988), kā arī bijusi māksliniece-konsultante salonā „Telpa” Daugavpilī un Rīgas Restaurācijas birojā (1994-1999). 1998. gadā viņa iesaistījusies Tautas lietišķās mākslas studijas „Latgale” un Daugavpils reģiona Mākslinieku asociācijas darbībā. Kopš 1985. gada Ilona Šauša piedalās izstādēs Latvijā un ārvalstīs. Māksliniece sarīkojusi vairākas personālizstādes.

Izstāde „Un tad” atspoguļo autores pasaules uztveri un filozofiju. Tajā ir iekļauta virkne jaunradīto darbu, kā arī daži pēdējās desmitgades laikā tapušie darbi, kas radīti dažādos vizuālās mākslas medijos.

Izstādes nosaukumā izmantotais saiklis un partikula ir līdzeklis, lai veidotu saikni, pāreju starp cilvēka radīto kultūru un dabu, civilizācijas vēstures laikaposmiem, nojaucot robežas starp laiku, atsevišķām valstīm, kontinentiem un mītiem, sajaucot reālitāti ar izdomājumiem. Izstāde ir kā ceļu tīkls, kurā katram skatītājam ļauts meklēt un atrast savu taku, risinot savu naratīva pavedienu.

Kopš 2007. gada Ilona Šauša neatlaidīgi strādā pie rudzu ieraugā rūdītās keramikas izzināšanas, atjaunošanas un reģiona zīmola „Baltic raku” veidošanas, tāpēc nozīmīga izstādes sastāvdaļa ir rudzu ieraugā rūdītie darbi, kas skatītāju iepazīstinās ar 600 gadus senu Baltijā pielietotu podniecības tehniku, kuras atjaunošana ir viens no autores virsuzdevumiem.

Izstāde ir arī autores veltījums saviem kolēģiem. Te atrodami Daugavpils mākslinieku skulpturāli portreti, kuros attēlotajiem personāžiem piešķirtas viduslaiku, jūgendstila, tatāru-mongoļu vai mūsdienu kultūras varoņu iezīmes, izceļot to īpašo tēlu un personības vērtību, kura diemžēl ikdienas dzīvē reti tiek ievērota.