Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

'

Grafikas kolekcija

Pašlaik grafikas kolekcijas pamatu veido divu Latgales grafikas simpoziju rezultāts. Vairāk kā simts dažādās grafikas tehnikās veidoto darbu vienojošais faktors ir laikmetīgais raksturs un radīšanas vieta: Daugavpils, Dinaburgas cietoksnis un Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. Kolekcijā ietilpst Latvijas un Lietuvas grafiķu darbi, kas ir iedalīti apakškolekcijās atbilstoši dažādām šī mākslas mēdija tehnikām (zīmējums, linogriezums, monotīpija, kologrāfija, sietspiede, augstspiedums, kongrīvs). Kolekciju papildina Ilzes Lībietes (Latvija) digitālās drukas darbu sērija „Ēnā” un Pītera Grifina (Lielbritānija) sietspiedes darbu sērijas „Uguns saliedēti” un “Apceres par mīlestību un dzīvi”, kas ir autoru dāvinājumi mākslas centram.