Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

CENTRA KOLEKCIJAS IZSTĀDE "ZELTS"

No 2013. gada 24. aprīļa līdz 31. jūlijam Daugavpils Marka Rotko mākslas centra mainīgo ekspozīciju sektorā (B) Centra kolekcijas izstāde ZELTS.