Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

Ancāne

No 2016. gada 24. aprīļa līdz 10. jūlijam DMRMC sektorā (B), skatāma Baņutas Ancānes izstāde PORTRETI.