Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

Ieskats Daugavpils Marka Rotko mākslas centra tapšanas vēsturē

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra (DRMC) izveides projekta attīstība sākās ar ideju 2002 gadā, kad tika uzsākta M.Rotko simtgadu svinību organizēšana. 2003. gadā Daugavpilī notika plaši starptautiski pasākumi par godu mākslinieka simtgadei. Tika izveidota M.Rotko mākslas reprodukciju zāle Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā un uzstādīta M.Rotko piemiņas zīme „Veltījums Rotko”, autors R. Gibovskis.

2003.gadā izveidojās veiksmīga sadarbība ar pasaulslavenā mākslinieka bērniem Keitu un Kristoferu Rotko, kuri ne tikai apstiprināja gatavību deponēt mākslinieka oriģināldarbus, bet arī aktīvi līdzdarbojās Daugavpils Rotko Mākslas centra izveides projekta realizācijā un bija vieni no biedrības „Mark Rothko Art centre” dibinātājiem.

Kopš 2005. gada tiek organizēts starptautiskais plenērs „Marks Rotko” un tiek uzsākta veidot topošā centra kolekcija. 2007. gadā tika izstrādāta Daugavpils Rotko mākslas centra izveides vispārīgā koncepcija un saņemts apstiprinājums par Rotko oriģināldarbu nodošanu beztermiņa nomā Mākslas centram, pēc atbilstošas infrastruktūras izveidošanas. 2008. gadā Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldē tika izveidota DRMC projekta ieviešanas vienība. 

2008. gadā pēc pašvaldības pasūtījuma izstrādāts Mākslas centra tehniskais projekts. 

2009. gadā izdota grāmata-katalogs ,,Rotko Daugavpilī”. 

2010. gadā tika izstrādāta un apstiprināta Daugavpils Rotko mākslas centra  darbības stratēģija 2013 -2017.gadam.

2011. gada maijā sākās Daugavpils Rotko Mākslas centra ēkas rekonstrukcijas darbi, kurus veica ģenerāluzņēmējs SIA „Ditton Būve” un SIA „Gādība”. Artilērijas arsenāla ēka nodota ekspluatācijā 2012.gada nogalē.