Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 9.-10.maijam notiks 8. Starptautiskā konference "CILVĒKS. KRĀSA. DABA. MŪZIKA. Rotko un abstraktais ekspresionisms. "


Mākslas pedagogu apvienība sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Mākslas un dizaina katedru un Daugavpils Marka Rotko mākslas centru organizē  8. Starptautisko konferenci  "CILVĒKS. KRĀSA. DABA. MŪZIKA. Rotko un abstraktais ekspresionisms. "

Konferences plenārsēde un darba grupas notiks Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā  no 9.-10. maijam. Konferences darba turpinājumā -  ikgadējais glezniecības plenērs TAKA.

Dalību konferencē pieteikuši zinātnieki, mākslinieki, pedagogi un studenti no 10 valstīm.  Plānots, ka konferencē uzstāsies vairāk kā 70 referenti. Savukārt 59 mākslinieki no 6 valstīm piedalās katalogā, kas konferences ietvaros tiek izdots jau trešo reizi.

Plenārsēdē būs iespēja noklausīties arī  akadēmiķes, rakstnieces, bestsellera „Ž. P. Sartr  dzīve”  autores un diplomātes Annie Cohen Solal  ziņojumu. Akadēmiķe  no Francijas pēc Jēlas universitātes pasūtījuma šobrīd strādā pie padziļināta pētījuma par Rotko biogrāfiju un viņa lomu 20 gs. kultūras kontekstā.  Annie Cohen Solal  apmeklē Daugavpili tikai divas nedēļas  pēc tam, kad viesojās Daugavpils Marka Rotko mākslas centra atklāšanā!

Daugavpils vizuālās mākslas skolotāji aicināti piedalīties kā klausītājiem bez konferences dalības maksas. Konferences darba kārtība pieejama http://www.rotkocentrs.lv/rmc/konferences/8th-International-conference .

Vairāk informācijas:

Māris Čačka, DMRM vadītāja vietnieks

e-pasts:  maris.cacka@daugavpils.lv,

tālrunis: + 371 654 30246