Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

Rekvizīti

 

Biroja adrese:

Mihaila ielā 3, Daugavpils

LV-5401, Latvija

Tālrunis:+ 371  654 30279;  +371 654 30253; +371 203 64226 

Fakss: + 371 65430275

E-pasts: rotkocentrs@daugavpils.lv

http://www.rothkocenter.com

 

Juridiska adrese:

Mihaila ielā 3, Daugavpils

LV-5401, Latvija

 

Mūsu rekvizīti:

Reģ. numurs: 90009938567

Mihaila ielā 3, Daugavpils

Banka: A/S Citadele banka

Bankas kods: PARXLV22

Konts: LV76PARX 0000 8500 6287 8

 

Maksas pakalpojumu rekvizīti:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

"Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs"

reģ. nr. 90009938567

A/S Citadele banka

Bankas kods: PARXLV22

Konts: LV43PARX 000 08500 6880 7

Subkonts 20801008220