Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

TRASE LV

No 2016. gada 26. februāra līdz 10. aprīlim DMRMC sektorā (D), skatāma 20. gadsimta sešdesmito gadu grafiskās valodas izstāde UZ LIELĀS DZĪVES TRASES.