Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

Skulpturas

No 2015. gada 14. oktobra līdz 2016. gada 8. aprīlim DMRMC 2. stāvā, skatāma Matiasa Jansona izstāde SKULPTŪRAS.