Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

LatgalesLV

No 2016. gada 24. aprīļa līdz 3. jūlijam DMRMC sektora (D), skatāma Latgales mākslas izstāde UNTITLED.