Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

SimpozijaFoto LV

No 2016. gada 24. aprīļa līdz 3. jūlijam DMRMC sektora (C), skatāma I Starptautiskā Fotogrāfijas Simpzozija izstāde.