Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

GAILE LV

No 2016. gada 24. aprīļa līdz 10. jūlijam DMRMC sektora (B) Lielajā Zālē, skatāma Barbaras Gailes izstāde DEBESIS.