Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

CeturksnisLV

No 2016. gada 5. februāra līdz 10. aprīlim DMRMC sektorā (B), skatāma UPB mākslas kolekcijas izstāde CETURKSNIS.