Daugavpils
Marka Rotko
mākslas centrs
Radošo
industriju klubs

'

Tekstilmākslas kolekcija

Tekstilmākslas kolekcija ir skaitliski mazākā mākslas centra kolekcija. To sastāda atsevišķi starptautisko mākslas plenēru „Marks Rotko” laikā tapušie Ilzes Volontes (Latvija), Ingas Čaučunienes (Lietuva), Maksima Osipova (Baltkrievija), Dilvina Smita (Lielbritānija) darbi.