Projekti: „Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā”, „Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcija Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei”, „Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana”

Lai rekonstruētu Artilērijas arsenāla ēku un tajā izveidotu Daugavpils Rotko mākslas centru, tika izstrādāti un apstiprināti trīs dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti:

1) Projekts „Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā”.

Programma:  Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007-2013. gadam 

Kopējās projekta izmaksas – 788 800.00 EUR, kuru veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 670480.00 EUR apmērā ,  Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 118 320.00 EUR apmērā.

2) Projekts „Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcija Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei”.

Programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” , 3.4.3.2.aktivitāte "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana"  

Kopējās projekta izmaksas – 1 428 571.43 LVL, kuru veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1200 00.00 LVL apmērā, valsts budžeta dotācija 42 857.14 LVL apmērā, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums – 185 714.29 LVL apmērā.

3) Projekts „Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana”.

Programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.6.1.1. aktivitāte “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”.

Kopējās projekta izmaksas -  2 500 000 LVL, kuru veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 2 125 000 LVL apmērā, valsts budžeta dotācija 75000LVL apmērā, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 300000 LVL.