Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Utenas Novadpētniecības muzeju īstenoja projektu

Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Utenas Novadpētniecības muzeju īstenoja Latvijas-Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013. gadam projektu „Radošo industriju attīstība Latvijas –Lietuvas pārrobežu reģionā” (finansēšanas līguma NR.LV-LT/1.1/LLIII-165/2010/23). Projekta kopējais budžets : 1 148 800.00 EUR (Daugavpils  -  788 800 EUR;  Utena – 360 000 EUR), no kuriem 85 % ERAF līdzfinansējums, 10 % pašvaldības līdzfinansējums, 5 % valsts budžeta dotācija.
Projekta mērķis ir radīt labvēlīgu vidi un izveidot atbalsta sistēmu radošās uzņēmējdarbības uzsākšanai un konkurētspējīgas radošās industrijas attīstībai Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos.
Radošo industriju aktivitātes balstās uz personu radošo darbību, prasmēm un talantu. Radošās industrijas ietver sevī dažādas nozares un sektorus: arhitektūru, reklāmu, dizainu, vizuālo mākslu, keramiku, radio, televīziju, kultūras mantojumu u.c. Radošo industriju galvenie resursi ir cilvēkresursi, tādējādi no šo resursu spējām ir atkarīga atsevišķu nozaru un kopējā attīstība.
Projekts piedāvā dažādas aktivitātes radošajā procesā iesaistītajām personām: apmācību kursu uzņēmējdarbības uzsākšanai, mākslinieku plenēru, labo prakses piemēru apskati Utenā, atbalsta programmu "Dizains plus amatniecība", kur profesionāls dizainers palīdzēs amatnieku darinājumiem izstrādāt dizainu. Darinot amatniecības izstrādājumu pēc profesionāli sagatavota dizaina , radīsies iespēja sekmīgāk izstrādājumus pārdot.
Vietējo produktu virzībai tirgū tiks izveidots atbalsta portāls on–line pārdošanas galerija. Mājas lapā mākslinieki, amatnieki varēs izvietot savu izstrādājumu piedāvājumus, veidot savus profilus. Plānotas ir arī meistarklases modes, multimediju, koktēlniecības jomās, kā arī dažādas izstādes.
Lielākā finansējuma daļa tiks izmantota Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas (Arsenāla ēka Daugavpils Cietoksnī) studiju-rezidenču daļas rekonstrukcijai, kur izvietosies arī radošo industriju klubs. Rekonstrukcijas darbi DRMC studiju –rezidenču daļā papildinās gan Arsenāla ēkas, gan visa Daugavpils Cietokšņa, kā unikāla tūrisma objekta, apbūves kopējo atjaunošanu.
Pēc remonta izveidotais Daugavpils Radošo industriju klubs piedāvās grāmatas un izziņu literatūru, kā arī infrastruktūras klāstu – modernas telpas, biroja tehniku.
Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Daugavpils pilsētas dome ,un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.